sk  |  cz  |  en
Našim poslaním je investovať do firiem, ktoré sú výnimočné vo svojom odbore.

Odyssey 44 je rodinná firma založená v r. 2014 so sídlom v Prahe. Spravuje majetok rodiny Kúšikovcov. Zakladateľ Martin Kúšik sa takmer 20 rokov venoval investičnému podnikaniu a bol spolumajiteľom investičnej skupiny Penta. Hlavným cieľom Odyssey 44 je investovať do výnimočných podnikov, ktoré vytvárajú trvalé hodnoty pre svojich zákazníkov a zamestnancov. Sme presvedčení, že keď budeme mať na prvom mieste prekonávanie ich očakávaní, dlhodobý rast hodnoty našich investicií príde ako dôsledok.

Investičný profil

Hľadáme príležitosti investovania do podnikov, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

 • majú perspektívu dlhodobého rastu
 • majú manažment, ktorý má skutočný a úprimný záujem o svojich zákazníkov, zamestnancov a rozvoj podniku
 • majú model podnikania, ktorý má konkurencia problém napodobniť (konkurenčná výhoda) a sú schopné túto výhodu ďalej prehlbovať

Investujeme do podnikov so zámerom ich držať navždy. Nešpecializujeme sa na jedno odvetvie, ale pozeráme na širokú škálu odvetví. Investujeme do podnikov v Českej a Slovenskej republike. Minimálna výška investície je 20 mil. eur vlastného kapitálu. Neinvestujeme do start-upov.

Práce u nás - Investiční profesionál

Do našeho malého týmu hledáme významnou posilu.

Co bude tvým denním chlebem?


V předakviziční etapě projektu zejména:
 • vyhledávání, analýza a hodnocení investičních příležitostí/podniků v CZ/SK v souladu s naším investičním profilem
 • v procesu Due dilligence - výběr a řízení práce externích poradců / BIG4, právníci, industry experti, sběr a syntéza získaných informací
 • vypracování valuace cílové společnosti, valuačního modelu
 • vypracování Deal memo s investičním doporučením, které bude prezentováno Investiční komisi

V postakviziční etapě projektu zejména tvorba hodnoty akvírované podniku skrze:
 • monitoring výkonu podniku a stavu jednotlivých projektů, hodnocení, analýzu a podněty
 • posuzování a schvalování businessplánu, CAPEX plánu, M&A a jiných příležitostí
 • spolupráci s managementem cílových společností - zajišťovaní a podporu implementace strategie
 • sledování trhů relevantních pro dané projekty
Budeš pracovat v kolektivu investičních profesionálů. Je to týmová práce. Dnes máme v portfoliu sportovní maloobchod Sportisimo a pojišťovnu Direct.

Budeme si vzájemně rozumět, pokud ...

 • nepracuješ pouze rukama a hlavou, ale i srdcem
 • máš charakter a považuješ se za slušného člověka
 • myslíš, že Tě výše uvedená práce bude bavit, bude Tvůj „dream job“
 • máš univerzitní vzdělání (ideálně v oblasti ekonomie, financí nebo managementu)
 • máš dobrou znalost účetnictví v rozsahu nezbytném pro analýzu podniku, podnikových financí
 • máš za sebou alespoň 3 roky praxe oblasti financí (oblast private equity a/nebo CFO oddělení výhodou, stejně jako zkušenost s investováním)
 • jsi analytický typ se smyslem pro business, máš selský rozum i kritické myšlení
 • jsi proaktivní, pracovitý a důsledný
 • máš velkou chuť na sobě pracovat a učit se
 • je Ti vlastní vysoká míra samostatnosti a loajality
 • máš dobré organizační a komunikační schopnosti
 • disponuješ plynulou angličtinou a zručností s finančním modelovaním v Excelu

Co tě u nás čeká?

 • pestrá, různorodá práce v malém kolektivu investičních profesionálů
 • skvělá atmosféra, budeš se těšit do práce
 • pracovní prostředí, ve kterém jsou učení a seberozvoj aktivně podporovány (u nás to není jen o rutinní práci, ale i o zdokonalování se skrze četbu knih, studií a dalších materiálů, kurzy i diskuzi s kolegy)
 • práce v kooperativním prostředí, kde senior profíci pomáhají, nikoliv podkopávají a sráží
 • přímý kontakt s různými odvětvími, typy transakcí a jedinečný investiční styl
 • všichni členové týmu jsou u nás ve všech fázích transakce obeznámeni s její komplexností
 • příležitost stát se spolu s námi investorem v našich investicích - tedy nejen na investicích pracovat, ale reálně je dělat a mít v nich vlastní peníze
To vše nejdříve od podzimu 2018.

Jak bude probíhat vzájemné seznamování?

 • pošli nám svůj životopis a motivační dopis na jobs@odyssey44.com
 • s vybranými kandidáty se následně setkáme a osobně si s nimi popovídáme (červen-srpen 2018)
 • s některými z nich se pak setkáme nad prezentací investiční příležitosti, ve které nám odprezentují analýzu/případovou studii vybrané soukromé či veřejné společnosti (září 2018); studie by měla zahrnovat alespoň valuaci společnosti a analýzu její konkurenceschopnosti; budeme od nich očekávat rozumné a opodstatněné argumenty podložené relevantními předpoklady a daty; cílem prezentace je prokázat konzistenci a ucelenost kandidátových argumentů a jejich soulad s naším investičním stylem; raději by se s ním tedy před přípravou studie měli na našich stránkách nejprve seznámit
 • následně jim bude předložena situace z reálného života; jejich úkolem bude situaci vyhodnotit/analyzovat, identifikovat ovlivňující faktory, slabá místa/hrozby a pod.; dostanou X minut na přípravu a následně představí své myšlenky/doporučení; žádné finanční modelování nebude vyžadováno

Kontakt

Odyssey 44, a.s.

Na Příkopě 859/22, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 225 994 994  |  Email: info@odyssey44.com
IČO: 02494213  |  DIČ: CZ02494213